Follow by Email

mandag, januar 04, 2010

Temperatur - Update 1

Nu nærmer konkurrencen sig og jeg har nu fået grønt lys fra konen til at bruge de kommende søndage til træning til Hjemmebarista DM 2010. Så nu skal der til at eksperimenteres:

Et af de vigtigste punkter er jo temperaturen der kan være en vanskelig størrelse at styre. Jeg har hidtil kørt med et tryk i vandkedlen på ca. 1,2 bar. Jeg har været modstander af at sætte den længere ned idet jeg gik ud fra at et keddeltryk på 1 bar modsvarede en temperatur på 100 gr. Og jeg ville være ked af at miste for meget steam-tryk. Men så faldt jeg over nedenstående skema på quahwa.dk hjemmesiden:

Kedeltryk (bar)                   Temperatur på vand i kedel (celsius)
1.0                                     122,8
1.1                                     123,9
1.2                                     125,0
1.3                                     126,1

Som det fremgår så svarer 1 bar til 122,8 gr. celsius. Så det vil sige at der stadig skulle kunne genereres en del damp til brug for at steame mælk. Så nu har jeg for eksperimentes skyld sat trykket til 1 bar og vil nu se hvordan det påvirker flushtiden samt temperatur stabiliteten.

Ved keddeltrykket på 1,2 bar har jeg oplevet at brygtemperaturen (jf. Erics device) har lagt ud på 93,5 gr i præinfusionsfasen og derefter faldet til 91,5 lige efter denne fase. Herefter er temperaturen steget med ca. 1 grad i den følgende bryggefase. Det skal lige pointeres at med flush'n'go metoden som jeg bruger så skal der tillægges 2 grader til den aflæsning jeg får på termometeret. Dvs. min start temperatur er 95,5 gr. der så falder til 93,5 grader for derefter at stige til ca. 94,5 grader.

Det jeg håber at opnå ved at nedjustere trykket i kedlen, er at minimere den efterfølgende stigning på 1 grad.

Ingen kommentarer: